Welkom!

Ergens…

diep op de bodem van iemands eigen wezen,

weet iemand over het algemeen,

waarheen hij moet gaan en wat hij behoort te doen.

Er zijn echter tijden, dat de clown, die we ‘ik’ noemen,

zich op zo’n afleidende wijze gedraagt, dat de innerlijke stem

zijn aanwezigheid niet kenbaar kan maken.


uit: De mens en zijn Symbolen-C G Jung

 

Een mens bestaat uit meer dan vlees en bloed alleen. Hij bezit ook een ziel en geest. De geest is de goddelijke vonk, die ooit ter zijner tijd weer terug gaat naar zijn oorsprong om op te gaan in het groter geheel dat we God of Goddelijke wereld noemen. Dit is de uiteindelijke weg, die alleen diep- ingewijden zullen gaan en daarom zal dit element hier buiten beschouwing worden gelaten.

De ziel is echter een ander verhaal. Zij is een wonderlijk fenomeen. Zo is de ziel gewend te reizen en ze legt vele afstanden af, zowel in als buiten het fysieke lichaam. En zowel overdag als gedurende de nacht. Ook is zij niet gebonden aan grenzen zoals tijd of dood. Desalniettemin zit ze gevangen in een kooi -het lichaam- waar ze telkens probeert uit te breken, want de ziel wil ontwikkelen. Ze wil de grote Waarheid omtrent het Leven vinden. Dit kan leiden tot verwarring en frustraties. Ze is dan namelijk onderhevig aan parapsychologische ervaringen, die niet in overeenstemming zijn met de regels van de fysieke wereld.

De ziel is ook de plek, waar alle ervaringen als pijn en liefde opgeslagen worden. Dit kunnen zelfs traumatische gebeurtenissen zijn uit een vorig leven of uit meerdere vorige levens. De ziel is een vat vol levenservaring, die zelfs terug gaat tot het begin van de menselijke geschiedenis. Zodra de mens één van deze ervaringen nodig heeft om te overleven, grijpt hij terug op dit vat en stelt zo het mechanisme in werking, wat hem de oplossing aanrijkt, die hem in staat stelt om zijn situatie het hoofd te kunnen bieden. Dit mechanisme kan bestaan uit mythische elementen of uit psychologische elementen.

Daarnaast bestaat de ziel ook uit trillingen en wanneer bepaalde trillingen in haar omgeving overeenkomen met haar eigen trillingsgetal, ontstaat er de ervaring van verbondenheid. Ze voelt stemmingen, sferen aan of ze voelt zich één worden met haar omgeving. Er zijn daar mooie voorbeelden van te vinden. Kortom, een schat aan herinneringen ligt diep verborgen in je ziel. Je herinneringen van vorige levens en die ervaringen, die een leerschool voor je zijn geweest. Een bijdrage, die je onbewust meedraagt.

Bewustworden van al deze zaken kost moeite en pijn, mede ook omdat er nog altijd lacherig over wordt gedaan of afgedaan als zweverig en niet van enig belang. Toch hebben tegenwoordig steeds meer mensen last van deze ontwikkeling, vooral jonge mensen, die hiermee nergens terecht kunnen, het is immers niet bespreekbaar! Deze last gaat op de lange duur zo zwaar wegene dat het vaak leidt tot een poging van zelfmoord.

Waarom heeft de wereld zich afgekeerd van deze vorm, die hoort bij het leven? Immers, de ziel sterft niet, maar leeft gewoon door. Denk ook eens aan de soldaten. Wanneer zij gestorven zijn op het slagveld, blijven hun zielen daar zweven, omdat ze niet weten of kunnen aanvaarden dat hun leven op aarde voorbij is.

We zullen moeten leren en accepteren dat het leven op aarde een leerschool is en de ervaringen, die we hier opdoen, belangrijk kunnen zijn voor de ziel, wanneer deze straks verder gaat in de andere dimensie. Daar komt ze terecht in die sfeer, die ze getracht heeft op te bouwen op aarde. Die overgang gaat makkelijker als we weten dat we daarvoor op aarde moeten werken om straks het beste resultaat te behalen, zodat we verder kunnen gaan in die andere wereld, waar geldgewin en/of aanzien van titels niet gelden.

Hier vanuit gaand, kunnen we stellen dat de ziel niet alleen een wonderlijk fenomeen is, ze is bovendien bijzonder en interessant om aan een nader onderzoek onderworpen te worden. En dat is de opzet van deze site: uitleg over de werking van de ziel en haar wereld, die van de spiritualiteit!

Ans en Annabel.

©Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Daardoor mag niets vanaf deze website worden overgenomen, gebruikt of gereproduceerd, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de websitebeheerders.


Advertenties